Artikelen door m.bergstra

Buurtgezinnen.nl Scherpenzeel

Sinds kort kunnen gezinnen in de gemeente Scherpenzeel die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin […]

Dag Mama

Samen met Sociaal Team Woudenberg en Steunpunt Renswoude kiest Steunpunt Scherpenzeel voor een bijzondere manier om naasten en zorgverleners in de wereld van dementie te inspireren. Op 14 februari 2018 halen wij ‘DAG MAMA’ in huis; de veelgeprezen muziektheatervoorstelling, met opzienbarende lezing en workshop, over omgaan met dementie. De voorstelling ‘Dag Mama’ gaat over een […]

Scholingsavond

Steunpunt Scherpenzeel organiseert op woensdag 25 oktober weer een scholingsavond met verschillende workshops. De workshops hebben betrekking op het ondersteunen van kwetsbare burgers op het gebied van zorg en welzijn. U kunt tijdens deze avond deelnemen aan 2 van onderstaande workshops: Huiselijk geweld: Ontspoorde zorg door Moviera Door stress lopen mantelzorgers het risico om te ontsporen […]

’t Koffiehuis

Steunpunt Scherpenzeel biedt een lokale vorm aan van ontmoeting én deskundigheidsbevordering aan mantelzorgers. Het heet ’t Koffiehuis voor mantelzorgers. ’t Koffiehuis is elke maand op een woensdag van 10.00 uur tot circa 11.30 uur in De Inloop, Dorpsstraat 234 (= woonwinkel van Woonstede). ’t Koffiehuis heeft een informatief gedeelte. Voor elke bijeenkomst nodigen wij iemand uit van een lokale […]

Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage voor de Wmo is dit jaar omlaag gegaan. Dit gold al vanaf 1 januari voor inwoners onder de pensioengerechtigde leeftijd die in een meerpersoonshuishouden wonen. Vanaf eind april ook voor de andere categorieën. Zij worden wél geregistreerd bij het CAK maar de bijdrage is ‘nihil’. Registratie bij het CAK betekent overigens ook […]

Wandelgroep

Wandelen is niet alleen goed voor uw conditie, maar ook voor uw hersenen. Door elke dag een half uur intensief te bewegen bevordert u de doorbloeding in de hersenen. Dat heeft een positief effect op het dagelijks functioneren. Veel mensen willen graag liever met anderen wandelen dan alleen. Dat werkt motiverend en het biedt gelegenheid […]