Eigen bijdrage Wmo

23-08-2017

De eigen bijdrage voor de Wmo is dit jaar omlaag gegaan. Dit gold al vanaf 1 januari voor inwoners onder de pensioengerechtigde leeftijd die in een meerpersoonshuishouden wonen. Vanaf eind april ook voor de andere categorieën. Zij worden wél geregistreerd bij het CAK maar de bijdrage is ‘nihil’. Registratie bij het CAK betekent overigens ook dat als het inkomen stijgt er ‘automatisch’ op een bepaald moment wél een eigen bijdrage betaald zal moeten worden.

Ook is de minimale eigen bijdrage recent iets omlaag gegaan van 12,5 % naar 8%. Het ‘marginaal tarief’ gaat over het deel van het inkomen en vermogen boven de ‘minimumgrens’ dat meetelt voor het berekenen van de eigen bijdrage via het CAK. Verlaging van het percentage betekent dat een kleiner deel van het inkomen en vermogen boven de (basis)inkomensgrens die geldt voor een leeftijd & huishoudcategorie meetelt voor het bepalen van de eigen bijdrage.

  • Hoe werkt dit? Voor de eigen bijdrage via het CAK worden 4 verschillende huishoudtypen onderscheiden. Dit gaat om éénpersoonshuishoudens boven en onder de pensioengerechtigde leeftijd en om meerpersoonshuishoudens onder en boven de pensioengerechtigde leeftijd. Voor deze 4 categorieën geldt een bepaalde grens aan inkomen en vermogen waarboven men een inkomensafhankelijke bijdrage gaat betalen. Onder de inkomensgrens betaalt men de minimale eigen bijdrage.
  • Bij een verlaging van het ‘marginaal tarief’ telt een kleiner deel van het (meer)inkomen en vermogen mee voor het bepalen van de eigen bijdrage. Dit betekent dat de maximale eigen bijdrage voor vooral de modale en hogere inkomens omlaag gaat.
  • Of de eigen bijdrage voor een individuele inwoner daadwerkelijk omlaag gaat hangt af van het feit of men de ‘maximale eigen bijdrage’ behorende bij het inkomen betaalt. Voor iemand die weinig zorg afneemt, en dus niet de maximale eigen bijdrage bij zijn/haar inkomen betaalt, kan het ook zijn dat er niets verandert.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Als u wilt weten wat u gaat betalen, kunt u op de website van het CAK (www.cak.nl) een berekening maken met de Eigen bijdrage rekenhulp”.