’t Koffiehuis

06-09-2017

Steunpunt Scherpenzeel biedt een lokale vorm aan van ontmoeting én deskundigheidsbevordering aan mantelzorgers. Het heet ’t Koffiehuis voor mantelzorgers. ’t Koffiehuis is elke maand op een woensdag van 10.00 uur tot circa 11.30 uur in De Inloop, Dorpsstraat 234 (= woonwinkel van Woonstede).

’t Koffiehuis heeft een informatief gedeelte. Voor elke bijeenkomst nodigen wij iemand uit van een lokale organisatie op het gebied van zorg, gezondheid, financiën en welzijn. Hij/zij vertelt in het algemeen over de organisatie en over de ondersteuning die zij kunnen bieden aan mantelzorgers. Daarna is er gelegenheid vragen te stellen. Tot slot is er een informeel samenzijn waarin ruimte is elkaar te spreken.

De komende data zijn:
– 7 maart
– 11 april
– 9 mei
– 6 juni

U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!