Scholingsavond

06-09-2017

Steunpunt Scherpenzeel organiseert op woensdag 25 oktober weer een scholingsavond met verschillende workshops. De workshops hebben betrekking op het ondersteunen van kwetsbare burgers op het gebied van zorg en welzijn.

U kunt tijdens deze avond deelnemen aan 2 van onderstaande workshops:

Huiselijk geweld: Ontspoorde zorg door Moviera
Door stress lopen mantelzorgers het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf ook niet zouden willen vertonen. Goede zorg kan geleidelijk overgaan in verwaarlozing of zelf mishandeling. Vermoedt u als beroepskracht of vrijwilliger verwaarlozing, mishandeling of andere vormen van ontsporing, is het belangrijk dat u in actie komt. U krijgt handvatten om ontspoorde mantelzorg te herkennen en bespreekbaar te maken.

Omgaan met dementie door Vitras
Dementie is een ingrijpende ziekte die veel gevolgen heeft voor de betrokkenen. Met behulp van naasten, professionele begeleiding, zorg en vrijwilligers kan de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. U krijgt regelmatig te maken met allerlei, soms moeilijke, situaties. We gaan hierover met elkaar over in gesprek en op zoek naar handvatten om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Ook krijgt u informatie over dementie en wat de casemanager dementie kan betekenen voor de cliënt en zijn omgeving.

Schuldhulp verlening “Voorkomen is beter dan genezen” door IDH
IDH, Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, begeleidt hulpvragers in hun financiële administratie.
We gaan tijdens deze workshop o.a. in op de volgende vragen: Wat is vroeg-signalering en preventie?
Wat is de doelgroep van IDH en wat doen we wel en wat doen we juist niet? Hoe signaleert u bij uw cliënten? Hoe kunt u dat ter sprake brengen? Naar wie of wat kunt u verwijzen? Hoe kunt u zelf eenvoudige zaken met uw cliënt oplossen?

Buurtbemiddeling door Buurtbemiddeling Barneveld en Scherpenzeel
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening die buren en buurtgenoten helpt hun conflicten met elkaar op te lossen door het inzetten van vrijwillige buurtbemiddelaars.
Het is er voor alle inwoners van de gemeente Scherpenzeel. Hoe werkt Buurtbemiddeling precies? Wat wordt er van u als “buur” verwacht? Wat zijn de kosten? Waar kunt u zich melden als u de hulp van Buurtbemiddeling wilt inschakelen? Al deze zaken komen in deze workshop aan de orde.

Grenzen stellen voor de vrijwilliger door Den Hartog Zorg Advies
Als vrijwilliger wil je graag goed voor de zorgvrager zijn. En zo nodig wat extra’s doen. Maar op die manier kun je ongemerkt teveel zorg overnemen. Dat kan op de duur belastend zijn voor jezelf. Het kan ook de zelfredzaamheid van de zorgvrager belemmeren en tegenstrijdig zijn met de zorg die door de professionals wordt geboden. In deze workshop leer je als vrijwilliger op een gezonde manier grenzen stellen en waar nodig de samenwerking met de professionals te verbeteren.

Hulp aan vluchtelingen door Vluchtelingenwerk Veenendaal
In Scherpenzeel zet een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers zich in om vluchtelingen te helpen een plaats in Scherpenzeel te vinden. Ze helpen de vluchtelingen met het regelen van praktische zaken en helpen zelfstandig te worden. Als er gezinsleden zijn achtergebleven in onveilige landen helpen de vrijwilligers ook met het aanvragen van gezinshereniging. Hoe kunt u hulp bieden aan de vluchtelingen in Scherpenzeel?

Kosten
Deelname is gratis.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het Aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar info@steunpuntscherpenzeel.nl.